1
Parodontax Toothpaste for Bleeding Gums, Extra Fresh, 3.4 oz.